Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nông nghiệp hữu cơ là một bộ phận quan trọng của sản xuất nông nghiệp Việt Nam, trong đó cần đặc biệt nghiên cứu một lĩnh vực mà trong nước và thế giới quan tâm là Nông nghiệp hữu cơ để bảo đảm nền nông nghiệp tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Khẳng định rất nhiều sản phẩm của Việt Nam có thể phát triển Nông nghiệp hữu cơ, Thủ tướng nhìn nhận việc một số ý kiến nói rằng Nông nghiệp hữu cơ chỉ phục vụ người giàu, cho xuất khẩu là chưa đúng, chưa đủ. Nông nghiệp hữu cơ phục vụ cho người dân khi mà ở Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu. Yêu cầu một nền nông nghiệp sạch, thực phẩm sạch cho gần 100 triệu dân Việt Nam và xuất khẩu cho thế giới là yêu cầu lớn cho phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, Nông nghiệp hữu cơ có tính giáo dục cao, sẽ đóng góp to lớn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn, phát huy giá trị nhân văn của con người; đóng góp rất quan trọng cho nền kinh tế phát triển xanh, bền vững. Những giá trị đó là vô bờ bến, để lại cho các thế hệ người Việt Nam mai sau một Tổ quốc xanh, sạch, đầy sức sống. Cho nên, việc thực hành sản xuất Nông nghiệp hữu cơ, phát triển Nông nghiệp hữu cơ ở từng địa phương là thể hiện sống có trách nhiệm của mỗi chúng ta cho cộng đồng, cho tương lai của thế hệ mai sau.

Các hoạt động mới nhất

Các sản phẩm của BioBee Group đã công bố chất lượng và đăng ký chất lượng tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. Được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bản quyền nhãn hiệu hàng hoá chất lượng được các doanh nghiệp, bà con nông dân tin dùng, thực tế đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí đầu tư, cải tạo đất, bảo vệ môi trường.

Buy now